Français        Deutsche        Suomi       Español        Português        Vlaams        Nederlands        中国        Italiano        עברית

    English       Lietuvių          česká           Español de América Latina           Malay            Shqiptar            Slovenščina            عربي

 

Sigurnosne informacije

BLM800

 

Kenwood izvršava dobrovoljni korektivni akcijski plan koji se tiče miksera Blend-X Pro (SAMO tip BLM80). Kenwood je otkrio da postoji mogućnost da se donji nož miksera otkine, što može rezultirati u opasnosti od gutanja (djelića noža) ili od posjekotina. Proizvodi koji zahtijevaju korektivne radnje sadrže šifre datuma između 14x01 i 15x22 (“x” je slovo: npr. 14T01).

Molimo Vas da prođete niže prikazani postupak da biste utvrdili posjedujete li jedinicu koja zahtijeva korektivne radnje:

1. Provjerite i zapišite šifru datuma, koja se nalazi na oznaci/pločici na dnu/podnožju proizvoda.

 

Oznaka/pločica može se pronaći na podnožju proizvoda i pokazuje tip BLM80 te šifru datuma - od 14x01 do 15x22

 
 

2. Provjerite imaju li noževi na Vašem mikseru laserski ispisanu niže prikazanu identifikacijsku šifru:

Da

Ne

 
 

3. Zahtijeva li Vaš proizvod korektivne radnje?

Imaju li noževi Vašeg proizvoda identificirajuće oznake?

Pošalji